OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Wysoką jakość usług wypracowaliśmy na przestrzeni ponad 17 lat pracy zarządcy nieruchomości.
Naszą ofertę kierujemy do deweloperów i wspólnot mieszkaniowych.

NASZA OFERTA OBSŁUGI FINANSOWO-KSIĘGOWEJ OBEJMUJE:

 • pomoc w opracowaniu planu kont księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
 • kontrolę prawidłowości wystawianych rachunków i faktur przez usługodawców
 • prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy
 • przygotowanie projektów planów gospodarczych
 • przygotowanie sprawozdań finansowych
 • dokonywanie w imieniu i z rachunku wspólnoty niezbędnych rozliczeń publiczno-prawnych z urzędami skarbowymi i ZUS; przygotowywanie sprawozdań wymaganych przez GUS
 • przygotowanie i obsługę naliczeń zgodnych z uchwałami wspólnoty mieszkaniowej
 • rozliczanie z właścicielami opłat wnoszonych tytułem kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i lokali, funduszu remontowego i innych opłat zgodnie z podjętymi uchwałami wspólnoty mieszkaniowej
 • pobieranie i rozliczanie należności z tytułu pożytków i innych przychodów na podstawie podpisanych umów przez wspólnotę
 • nadzór nad windykacją należności kontrahentów i właścicieli
 • wydawanie właścicielom zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami
 • analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości
 • analizę i doradztwo w zakresie możliwości osiągania dodatkowych przychodów związanych z nieruchomością wspólną
 • sporządzanie audytów księgowych

ŚWIADCZYMY TEŻ INNE USŁUGI NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

OBSŁUGA TECHNICZNA
NIERUCHOMOŚCI

OBSŁUGA PRAWNA
NIERUCHOMOŚCI