ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Wysoką jakość usług wypracowaliśmy na przestrzeni ponad 17 lat pracy zarządcy nieruchomości.
Naszą ofertę kierujemy do deweloperów i wspólnot mieszkaniowych.

NASZA OFERTA ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI OBEJMUJE:

 • pomoc przy organizowaniu wspólnoty mieszkaniowej
 • protokolarne przejęcie dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej od poprzedniego zarządcy
 • ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości oraz wyodrębnionych lokali
 • prowadzenie ewidencji lokali i ich użytkowników
 • prowadzenie ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentów
 • podejmowanie działań mających na celu minimalizacje kosztów w nieruchomości wspólnej
 • organizowanie konkursów ofert firm, które będą świadczyły usługi na rzecz nieruchomości
 • stały nadzór i kontrolę nad jakością wykonywanych prac przez firmy świadczące usługi na rzecz nieruchomości
 • przygotowywanie i obsługę ze strony organizacyjnej zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • współpracę z organami policji, służbami miejskimi
 • opracowanie, aktualizację uchwał i regulaminów wspólnoty mieszkaniowej
 • stały nadzór nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu Porządku Domowego
 • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów, przedstawienie działań optymalizacyjnych
 • planowanie i organizowanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • zbieranie głosów nad uchwałami wspólnoty mieszkaniowej w drodze indywidualnego zbierania głosów

ŚWIADCZYMY TEŻ INNE USŁUGI NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:

OBSŁUGA
FINANSOWO-KSIĘGOWA

OBSŁUGA TECHNICZNA
NIERUCHOMOŚCI

OBSŁUGA PRAWNA
NIERUCHOMOŚCI