OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOŚCI

Wysoką jakość usług wypracowaliśmy na przestrzeni ponad 17 lat pracy zarządcy nieruchomości.
Naszą ofertę kierujemy do deweloperów i wspólnot mieszkaniowych.

NASZA OFERTA OBSŁUGI OBSŁUGI TECHNICZNEJ NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJE:

  • podejmowanie działań zmierzających do egzekwowania roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji na części wspólne nieruchomości
  • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości
  • kontrolę kompletności dokumentacji z obowiązkowych przeglądów technicznych.
  • nadzór nad terminowym zlecaniem oraz wykonaniem przeglądów nieruchomości za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej
  • planowanie, zlecanie i nadzór nad pracami remontowymi
  • planowanie, zlecanie i nadzór nad pracami modernizacyjnymi
  • nadzór nad usuwaniem ewentualnych awarii i ich skutków

ŚWIADCZYMY TEŻ INNE USŁUGI NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

OBSŁUGA
FINANSOWO-KSIĘGOWA

OBSŁUGA PRAWNA
NIERUCHOMOŚCI