OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

Wysoką jakość usług wypracowaliśmy na przestrzeni ponad 17 lat pracy zarządcy nieruchomości.
Naszą ofertę kierujemy do deweloperów i wspólnot mieszkaniowych.

NASZA OFERTA OBSŁUGI OBSŁUGI PRAWNEJ NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJE:

  • opracowanie aktów prawnych: uchwały, regulaminy
  • monitorowanie należności od właścicieli lokali oraz należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
  • prowadzenie procedur związanych z dochodzeniem należności wspólnoty na drodze sądowej
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów przez wspólnotę mieszkaniową
  • opiniowanie i propozycje rozwiązania ewentualnych problemów
  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej
  • sporządzanie opinii prawnych

ŚWIADCZYMY TEŻ INNE USŁUGI NA RZECZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH:

ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

OBSŁUGA
FINANSOWO-KSIĘGOWA

OBSŁUGA TECHNICZNA
NIERUCHOMOŚCI